Veekvaliteedi häiringutest AÜ Luule teeninduspiirkonnas

Seoses ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustike ehitamisega Laulasmaal on olnud mitmeid avariilisi veekatkestusi AÜ Luule piirkonnas, mille tulemusena on vee kvaliteet olnud häiritud. Vee kvaliteedi häired (roostene vesi) on tingitud veesurve kõikumistest ning hüdraulilistest löökidest torustikus mille tulemusena satub vette torustiku seinale sadestunud raud/rooste. Lisaks võimendab vee kvaliteedi häiringuid olemasolevad amortiseerunud torustikud: torustikud on malmist/rauast ning üle 40 aasta vanad.

Avariide puhuks oleme teinud AÜ Luule piirkonna pumpla, Kirja tee 2, hoonest väljavõtte joogivee saamiseks – võite seda julgelt kasutada.

Peale avariid on tehtud Kirja tänaval asuvale peatorustikule läbipesu, kahjuks harutorustikele seda teha ei saa, kuna need asuvad eramaadel ja puuduvad ka läbipesu võimaldavad väljavõtted. Vee kvaliteet taastub, kui lasta veel joosta.

Ehitustööd kestavad AÜ Luule piirkonas veel 2-3 kuud (olenevalt kuidas ehitustööd sujuvad) ning siis alustatakse ümberühenduste tegemisega.

 

Teie mõistvale suhtumisele lootma jäädes

 

AS Lahevesi

Teade 14.09.2020

Seoses Padise alajaama hooldustöödega on vajalik teha elektrikatkestus 29.09.2020 kell 12.30-16.30 – sellel ajavahemikul puudub alevikus vesivarustus. Palume selleks ajaks varuda joogivett. Vabandame ebamugavuste pärast.

Töid viiakse läbi Elektrilevi OÜ tellimusel.

Teade 10.09.2020

11.09 kell 9.30-15.00 toimub Laulasmaal Luule veevarustussüsteemis ohutute töötingimuste tagamiseks ning veeavarii vältimiseks veekatkestus. Vabandame ebamugavuste pärast.

Joogivett on võimalik võtta Luule pumpla küljes olevast kraanist.

Türisalu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitustööd

Alates 01.06.2020 alustavad AS Vensen ja RTS Infraehitus OÜ Türisalu ja Keila – Joa piirkonnas Türisalu ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni rajamise ehitustöödega. Seoses sellega on piirkonnas liikluspiiranguid tööde perioodil. Piirangute kohta täpsem info laekub vastavalt tööde edenemisele kohalikele elanikele posti teel. Tööde periood on suvi 2020 kuni suvi 2021.

Töödega alustatakse esimeses järjekorras Kosmose teel, Ardi teel, Alpikanni teel ja Lõunatuule teel.

Projekti „Türisalu ÜVK rajamine” kogumaksumus on 7 661 991,15 eurot, millest toetuse omafinantseering moodustab 1 149 298,67 eurot. Projekti tulemusel tagatakse Türisalu reoveekogumisala elanikele võimalus tarbida kvaliteedinõuetele vastavat joogivett. Samuti korraldatakse projektiga reovee kokku kogumine.

Nimetatud projektiga lahendatakse pikka aega Türisalu piirkonna elanikele murekohad seoses joogivee kättesaadavusega ning keskkonnanõuetele vastava ja elanikele mugava kanalisatsiooniteenuse puudumisega. Ühtekuuluvusfondi toetusega rajatakse joogivee- ja kanalisatsioonitorustike trassid liitumiskohtadega.

Kokku ehitatakse Türisalu alal 26km veetrassi, 17km isevoolset kanalisatsioonitrassi, 17km vaakumkanalisatsioonitrassi ja 2 vaakumjaama reovee transpordiks.

Veemajandusprojekti „Türisalu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine” elluviimist toetab Ühtekuuluvusfond.

logo

Older posts