Teade

Seoses veeavariiga Keila-Joa ja Türisalu piirkonnas võib esineda elanike veega varustamises häireid 28.02-2.03.2017 Palume tarbijatel varuda joogivett.

Teade 04.09.2016

Kloogal on veeavarii, mille tõttu on vesivarustus häiritud. Probleemiga tegeletakse.

Vabandame ebamugavuste pärast ja loodame mõistvale suhtumisele.

Teade 27.07.2016

Tähelepanu Klooga elanikud, seoses süvaveepumba rikkega esineb elanike veega varustamisel häireid kuni 29 juulini. Võimalusel palun varuda joogivett.

 

 

Veeavarii Kloogal

Kloogal on veearvarii, mille tõttu on vesivarustus häiritud. Probleemiga tegeletakse.

Vabandame ebamugavuste pärast ja loodame mõistvale suhtumisele.

Tähelepanu Laulasmaa-Tuulna-Illurma piirkonnas asuvate kinnistute omanikud!

AS Infragate Eesti viib Keila valla vee-ettevõtte Lahevesi AS tellimusel läbi küsitlust  selgitamaks välja elanike huvi liitumiseks ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga.

Uue torustike süsteemi ehitamine ületab vee-ettevõtte võimalused, mistõttu plaanib Lahevesi AS küsida Keskkonnainvesteeringute Keskusest selleks rahalist toetust. Kuid toetust saab vaid juhul, kui piirkonnas on liitumishuvi enamal kui 60% elanikest. Seega on Teie positiivne vastus väga oluline!

Juhul kui projekt saab riigi poolt heakskiidu ning Lahevesi AS-ile eraldatakse toetus, alustatakse ehitustöödega arvatavalt 2017. aastal ning kinnistute liitumine saab toimuda peale ehitustööde valmimist, eeldatavalt 2018. aastal.

Ehitustöid teostatakse vaid siis, kui õnnestub saada rahalist abi.

Palume Teil kirjaga kaasas oleval kooskõlastuslehel:

  1. Näidata plaanil vee- ja kanalisatsioonitorustikuga liitumise sobivaim asukoht Teie kinnistu piiril;
  2. Kirjutada lahtritesse kinnistu omaniku nimi, postiaadress, telefon ja e-post. Andmed on vajalikud selleks, et projekteerija saaks Teiega vajadusel ühendust võtta
  3. Kinnitada liitumissoovi märkides vastavasse kasti risti;
  4. Lisada vajadusel märkused;
  5. Kirjutada omaniku nimi, kuupäev ning lisada allkiri

Peale kooskõlastuslehe täitmist palume see postitada tagasi AS-i Infragate Eesti, Kadaka tee 5, 10621 Tallinn  (postimaks on tasutud ja seega on postitamine Teile tasuta) või saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile riina.eha@infragate.ee.

Juhime tähelepanu, et esitatud plaan ja seal kajastatud vee- ja kanalisatsioonitorustike paiknemine on esialgne ning lõplik asukoht selgub projekteerimise käigus. Projekti raames rajatakse liitumispunktid kuni 1 meetri kaugusele Teie kinnistupiirist, väljapoole kinnistut. Igale kinnistule nähakse ette üks veetorustiku ja üks kanalisatsioonitorustiku ühenduspunkt. Vajadusel võtab projekteerija Teiega ühendust.

NB! ÜHISVEEVÄRGI- JA KANALISATSIOONIGA LIITUMISE TOETAMISEGA EI VÕTA TE ENDALE MINGEID RAHALISI EGA VARALISI KOHUSTUSI.

Kinnistuomaniku kulud vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamiseks on:

  • oma kinnistule rajatavate trasside ehitusmaksumus;
  • riigilõiv ehitusloa eest;
  • projekteerimistingimuste väljastamine, projekteerimine ja järelevalve.

 

Lugupidamisega AS Lahevesi

Teade

Klooga pumplas on elektrikatkestus seoses Elektrilevi avariiliste töödega. Selle tõttu on vesivarustus Kloogal ajutiselt katkestatud. Täiendav info numbril 1343.

Vabandame ebameeldivuste pärast ja loodame mõistvale suhtumisele.

Teade

Klooga vesivarustuses esineb endiselt häireid. Võimaluse korral varuda joogivett.

Vabandame ebameeldivuste pärast ja loodame mõistvale suhtumisele.

Teade

Kloogal on süvaveepumba avarii, mille tõttu esineb häireid vesivarustuses. Probleemiga tegeletakse ning see lahendatakse esimesel võimalusel.

Vabandame ebameeldivuste pärast ja loodame mõistvale suhtumisele.

Older posts