Hanke “Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine” avalikustamine


17.05.2019 avalikustati Riigihangete registris hange Laulasmaa torustike ehitustöödeks, projekti „Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine“ raames. Täpsemalt saab hanketingimuste kohta lugeda Riigihangete registrist.