Ettevõttest

Lahevesi AS on 2008. aastal moodustatud ja Lääne-Harju valla ainuomanduses olev ettevõte, mis korraldab Lääne-Harju vallas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste pakkumist, vallaga sõlmitud halduslepingute alusel haldab Lääne-Harju valla omandis olevat kinnisvara, korraldab Lääne-Harju valla kalmistute tegevust, korrastab valla avalikult kasutatavaid teid ja välisvalgustust ning hooldab Lääne-Harju valla üldkasutatavaid haljasalasid.

Seisuga 1.01.2019 töötab ettevõttes 36 inimest.