Ettevõttest

Lahevesi AS on 2008. aastal moodustatud ja Keila valla ainuomanduses olev ettevõte, mis korraldab Keila vallas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste pakkumist, vallaga sõlmitud halduslepingute alusel haldab Keila Vallavalitsuse omandis olevat kinnisvara, korraldab Keila valla kalmistute tegevust, korrastab valla avalikult kasutatavaid teid ja välisvalgustust ning hooldab Keila valla üldkasutatavaid haljasalasid.

Seisuga 1.11.2014 töötab ettevõttes 14 inimest.