Teede hooldus

Teede hoolduse valdkond on alates 01.04.2019 viidud üle Lääne-Harju Vallavalitsuse alluvusse.

Teede küsimustega tegeleb vallavalitsuses teedespetsialist Mart Arrak, mart.arrak@laaneharju.ee, 677 6920, +372  504 8737