Laulasmaa ÜVK

Teade 05.03.2018 – AS Lahevesi esitatud taotlus kaasrahastuse saamiseks Laulasmaa ÜVK ehitamiseks ei saanud positiivset rahastusotsust. AS Lahevesi esitab korrigeeritud rahastustaotluse märtsi kuus. Eeldatav aeg rahastusotsuse saamiseks on mai 2018

Laulasmaa, Kloogaranna ja Tuulna ÜVK torustike projekteerimine on lõppenud ning käimas on projekti kooskõlastamine maaomanike ja ametkondadega.

Samuti on ettevalmistamisel rahastustaotlus, mille esitamine on plaanis 2017 aasta aprillis ning vastus rahastusotsuse näol ootame septembriks 2017.

Kavandatav ehitusaeg Laulasmaa ÜVK torustike väljaehitamiseks on 2018-2020.

Küsimused-vastused 

Küsitluse seis 21.04.2016

Küsitluse seis 11.05.2016

Küsitluse seis 17.05.2016

Küsitluse seis 25.05.2016            graafik 1graafik 2 / graafik 3

Küsitluse seis  03.06.2016           graafik 1/ graafik 2/ graafik 3

Küsitluse seis 30.08.2016            graafik 1/ graafik 2/ graafik 3