Nõukogu ja juhatus

Lahevesi AS  nõukogu

Külli Tammur

Mart Mets

Peep Siitam

Peeter Schneider     

Tanel Lambing     

 

Lahevesi AS juhatuse liige   

Ingvar Kosarv

tel: 58030095 ; e-post: ingvar@lahevesi.ee