Talvine teede hooldus

Lääne-Harju valla Keila ja Paldiski piirkonna avalikult kasutatavate teede talihoolduse eest vastutab AS Lahevesi.

Informatsioon ja ettepanekud telefonil +372 50 48 737 Mart Arrak, e-post: mart@lahevesi.ee

 

Lääne-Harju valda läbivate riigimaanteede hooldust korraldab Maanteeamet.

Info tel 1510, e-post: info@mnt.ee

 

LHV Talihooldus Paldiskis  2018/2019

LHV Keila piirkonna talihooldus 2018/2019

 

 

Lihthange: „Lumetõrjetööd Keila vallas 2015/2016 ja 2016/2017 talvel“

Lihthange “Lumetõrjetööd Keila vallas 2015-2016 talvel

Lisa 1. Talviste teehoiutööde iseloomustus ja nõuded

Lisa 2. Keila valla lumetõrjepiirkonnad ja lumetõrjetööde mahud

Lisa 3.Lihthankes osalemise taotluse vorm

Lisa 4. Kinnituse vorm Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta

Lisa 5. Lihthanke pakkumuse maksumuse esildise vorm

Lisa 6. Pakkuja lumetõrjetehnika talviste teehoiutööde läbiviimiseks Keila vallas

Lisa 7. Lumetõrje hankega hõlmatud avalikult kasutatavad teed ja lumetõrjepiirkondade kirjeldus

Lisa 8. Töövõtulepingu projekt