Töötajad

Lahevesi AS töötajad

 

Haldusspetsialist: Meelis Bauman

tel. 56 982 721, e-post: meelis@lahevesi.ee

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni süsteemi arendustegevus, projektide kooskõlastamine ja tehniliste tingimuste väljastamine, vee tootmisjaamade ja reovee puhastusjaamade halduse ja hoolduse korraldamine.

 

Haldusspetsialist: Mart Arrak

tel: 50 48 737, e-post: mart@lahevesi.ee

Ühisveevärgi – ja kanalisatsiooni võrkude haldamine ja hooldus, tarbimislepingute sõlmimine ja haldamine,valla teede korrashoiu korraldamine.

 

Haldusspetsialist: Jüri Karisma

tel: 55 699 270, e-post: juri@lahevesi.ee

Kinnisvara halduse ja hoolduse korraldamine, Keila valla üldkasutatavate haljasalasid hoolduse korraldamine ja välisvalgustuse korrashoiu korraldamine.

 

Kalmistu korraldaja: Heli Alter

tel: 55 556 090, e-post: lahevesi@lahevesi.ee

Karjaküla ja Ohtu kalmistu haldamine ja hooldamine, hauaplatsi eraldamine ja vastavate lepingute sõlmimine.