Hinnad

 

Veeteenuste hinnad koos käibemaksuga:

Tasu võetud vee eest

€/m3

1,23

1,476

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

€/m3

1,95

2,34

Tehniliste tingimuste väljastamine koos projekti kooskõlastamisega (kinnistu veetarve kuni 5 m3/h)

€/tk

23,84

28,61

Tehniliste tingimuste väljastamine koos projekti kooskõlastamisega (kinnistu veetarve üle 5 m3/h)

€/tk

42,26

50,71

Kliendi soovil veearvesti paigalduse kontrollimine, plommimine

€/tk

17,59

21,11

Vee ja kanalisatsiooniühenduste avamine/sulgemine lühiajalisteks töödeks

€/tk

17,59

21,11

Võlgnevuse tasumise järgne avamine (sisaldab võlgnevuse tõttu sulgemise kulu)

€/tk

38,81

46,57