ÜVK arengukava

Lääne-Harju valla ÜVK arengukava on töös ja planeeritav töö valmimise aeg on suvi 2019.