Pakume tööd traktoristile

AS Lahevesi pakub tööd traktoristile kelle peamised tööülesanded on talveperioodil lumetõrje ja suvel teede korrashoiuga seotud tööd.
Töö ei ole kindla graafikuga vaid sõltub klientide tellimustest.

AS Lahevesi on Keila valla ettevõte mis haldab valla ühisveevärki ja –kanalisatsiooni, vallale kuuluvat kinnisvara, haldab valla kalmistuid, avalikult kasutatavaid teid ja haljasalasid.

Täiendav info telefonil 55961521 või e-postiga aadressil lahevesi@lahevesi.ee