Lihthange: „Lumetõrjetööd Keila vallas 2015/2016 ja 2016/2017 talvel“

Lihthange “Lumetõrjetööd Keila vallas 2015-2016 talvel Lisa 1. Talviste teehoiutööde iseloomustus ja nõuded Lisa 2. Keila valla lumetõrjepiirkonnad ja lumetõrjetööde mahud Lisa 3.Lihthankes osalemise taotluse vorm Lisa 4. Kinnituse vorm Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta Lisa 5. Lihthanke pakkumuse maksumuse esildise vorm Lisa 6. Pakkuja lumetõrjetehnika talviste teehoiutööde läbiviimiseks Keila vallas Lisa 7. Lumetõrje hankega hõlmatud avalikult kasutatavad teed ja lumetõrjepiirkondade kirjeldus Lisa 8.…

Lihthange: „Lumetõrjetööd Keila vallas 2015/2016 ja 2016/2017 talvel“ kommenteerimine on välja lülitatud

TÄHELEPANU LEHOLA ELANIKUD

Seoses veetrassi avariitöödega Leholas on häiritud elanike varustamine joogiveega. AS Lahevesi tegeleb trassi parandamisega. Info tel 55 512 798 Meelis Bauman   AS Lahevesi

TÄHELEPANU LEHOLA ELANIKUD kommenteerimine on välja lülitatud

Teade

09.09.2015 kell 10:00 – 13:00 toimub plaaniline elektrikatkestus Lehola pumplas, seoses sellega on katkenud ka vesivarustus. Palume varuda joogivett selleks ajaks. Vabandame ebamugavuste pärast. AS Lahevesi

Teade kommenteerimine on välja lülitatud

Rohkem teateid pole

Pole rohkem lehti laadimiseks