AS Lahevesi otsib koostööpartnerit suvise teehoolduse korraldamiseks

Töö liik: Keila valla poolt avalikuks kasutamiseks määratud kruusateede greiderdamine ja teeäärte niitmine ning avalikult kasutatavate  haljasalade  niitmine.

Pakkumises tuleb esitada eraldi greiderdamise ja niitmise  1 töötunni maksumused koos kõikide kuludega ilma käibemaksuta.

Tööde mahud:

  1. Greiderdamine vähemalt 3 korda aastas vastavalt Tellija poolt esitatud tellimusele.  Greiderdamist vajavate kruusateede pikkus on 50,80 km
  2. Teeäärte niitmine vähemalt 2 korda hooaja* jooksul vastavalt Tellija poolt esitatud tellimusele;
  3. Traktoriga niidetavade haljasalade pind on kokku 73 000m2

*Hooaeg 01.05-01.10

 

Töövõtjaga sõlmitakse leping 1 aastaks.

Pakkumised saata enne kella 12.00 27.04.2015 e-postiga aadressile lahevesi@lahevesi.ee.

Täiendav informatsioon tel: 5048737 Mart Arrak