TÄHELEPANU LEHOLA ELANIKUD

Seoses veetrassi avariitöödega Leholas on häiritud elanike varustamine joogiveega.

AS Lahevesi tegeleb trassi parandamisega.

Info tel 55 512 798 Meelis Bauman

 

AS Lahevesi