Lihthange: „Lumetõrjetööd Keila vallas 2015/2016 ja 2016/2017 talvel“

Lihthange “Lumetõrjetööd Keila vallas 2015-2016 talvel Lisa 1. Talviste teehoiutööde iseloomustus ja nõuded Lisa 2. Keila valla lumetõrjepiirkonnad ja lumetõrjetööde mahud Lisa 3.Lihthankes osalemise taotluse vorm Lisa 4. Kinnituse vorm Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta Lisa 5. Lihthanke pakkumuse maksumuse esildise vorm Lisa 6. Pakkuja lumetõrjetehnika talviste teehoiutööde läbiviimiseks Keila vallas Lisa 7. Lumetõrje hankega hõlmatud avalikult kasutatavad teed ja lumetõrjepiirkondade kirjeldus Lisa 8.…

Lihthange: „Lumetõrjetööd Keila vallas 2015/2016 ja 2016/2017 talvel“ kommenteerimine on välja lülitatud

Rohkem teateid pole

Pole rohkem lehti laadimiseks