Tähelepanu Laulasmaa-Tuulna-Illurma piirkonnas asuvate kinnistute omanikud!

AS Infragate Eesti viib Keila valla vee-ettevõtte Lahevesi AS tellimusel läbi küsitlust  selgitamaks välja elanike huvi liitumiseks ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga. Uue torustike süsteemi ehitamine ületab vee-ettevõtte võimalused, mistõttu plaanib Lahevesi AS küsida Keskkonnainvesteeringute Keskusest selleks rahalist toetust. Kuid toetust saab vaid juhul, kui piirkonnas on liitumishuvi enamal kui 60% elanikest. Seega on Teie positiivne vastus väga oluline! Juhul kui projekt saab riigi poolt heakskiidu ning…

Tähelepanu Laulasmaa-Tuulna-Illurma piirkonnas asuvate kinnistute omanikud! kommenteerimine on välja lülitatud

Teade

Klooga pumplas on elektrikatkestus seoses Elektrilevi avariiliste töödega. Selle tõttu on vesivarustus Kloogal ajutiselt katkestatud. Täiendav info numbril 1343. Vabandame ebameeldivuste pärast ja loodame mõistvale suhtumisele.

Teade kommenteerimine on välja lülitatud

Rohkem teateid pole

Pole rohkem lehti laadimiseks