Teade

07.11.2017 kell 10:30 - 13:30  toimub Karjaküla puurkaev-pumplas elektrikatkestus. Elektrikatkestuse tegemine on vajalik kõrgepingeliini hoolduse tõttu. Tööd viib läbi Leonhard Weiss Energy AS Elektrilevi tellimisel. Nimetatud kuupäeval ja ajavahemikul on vesivarustus katkenud. Palume varuda joogivett. Vabandame ebamugavuste pärast. AS Lahevesi

Teade kommenteerimine on välja lülitatud

Laulasmaa ÜVK

Lugupeetud Laulasmaa, Käesalu ja Meremõisa küla kinnistu omanik! AS Lahevesi viis 2016 aastal, projekti „Keila valla rannikuala Laulasmaa, Kloogaranna ja Tuulna külade kanalisatsioonisüsteemide ehitust ettevalmistavad tegevused“ raames, läbi elanike küsitluse selgitamaks välja elanike huvi liitumiseks ühisveevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemiga. Soovime tänada kõiki küsitlusele vastajaid ning teatada, et küsitluse tulemused näitasid selget elanike huvi liitumiseks (Laulasmaa reoveekogumisalal on liitumishuvi 69% elanikel). Projekteerimistööd on tänaseks lõpetatud ning AS…

Laulasmaa ÜVK kommenteerimine on välja lülitatud

Teade

Lahevesi korraldab lihthanke „Lumetõrjetööd Keila vallas 2017/2018 , 2018/2019 ja 2019/2020 talvel“. Hankes osalemiseks ja hankedokumentide saamiseks palun saatke taotlus e-postiga aadressile mart@lahevesi.ee.

Teade kommenteerimine on välja lülitatud

Rohkem teateid pole

Pole rohkem lehti laadimiseks