Elektrikatkestused Lehola puurkaev-pumplas

07.08.2017 kell 10:00 – 10:15, 13:15 – 13:30  toimuvad Lehola puurkaev-pumplas elektrikatkestused. Lühiajaliste elektrikatkestuste tegemine on vajalik alajaama hoolduse tõttu. Tööd viib läbi Leonhard Weiss Energy AS Elektrilevi tellimisel.
Nimetatud kuupäeval ja ajavahemikel on vesivarustus katkenud/häiritud. Palume varuda joogivett.

Vabandame ebamugavuste pärast.

AS Lahevesi