Hanke “Laulasmaa veetöötlusjaama ehitus” hetkeseis 31.05.2019 seisuga

KIK on üle vaadanud projekti hanke „Laulasmaa veetöötlusjaama ehitus“ alusdokumendid ning edastanud Keskkonnaministeeriumile tagasiside saamiseks hankedokumentide tehnilised lähteülesanded, mis puudutavad reoveepuhasteid ja veetöötlusjaamu. Keskkonnaministeeriumi tagasisidet on oodata hiljemalt 10 tööpäeva jooksul.

Hanke “Laulasmaa veetöötlusjaama ehitus” hetkeseis 31.05.2019 seisuga kommenteerimine on välja lülitatud

Hanke “Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine” avalikustamine

17.05.2019 avalikustati Riigihangete registris hange Laulasmaa torustike ehitustöödeks, projekti „Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine“ raames. Täpsemalt saab hanketingimuste kohta lugeda Riigihangete registrist.

Hanke “Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine” avalikustamine kommenteerimine on välja lülitatud

Rohkem teateid pole

Pole rohkem lehti laadimiseks