Hanke “Laulasmaa veetöötlusjaama ehitus” hetkeseis 31.05.2019 seisuga

KIK on üle vaadanud projekti hanke „Laulasmaa veetöötlusjaama ehitus“ alusdokumendid ning edastanud Keskkonnaministeeriumile tagasiside saamiseks hankedokumentide tehnilised lähteülesanded, mis puudutavad reoveepuhasteid ja veetöötlusjaamu. Keskkonnaministeeriumi tagasisidet on oodata hiljemalt 10 tööpäeva jooksul.