Hanke “Inseneri- ja omanikujärelevalveteenus projektile Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine” avalikustamine

08.07.2019 avaldati riigihangete registris hange „Inseneri- ja omanikujärelevalveteenus projektile Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine“. Kogu tegevus toimub projekti “Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine” raames. Teenuse sisuks on Inseneri- ja omanikujärelevalve teostamine ehitustööde üle. Täpsemalt saab hanketingimuste kohta lugeda Riigihangete registrist.