Hanke “Inseneri- ja omanikujärelevalveteenus projektile Türisalu ÜVK rajamine” avalikustamine

11.07.2019 avaldati riigihangete registris hange „Inseneri- ja omanikujärelevalveteenus projektile Türisalu ÜVK rajamine“. Inseneri- ja omanikujärelevalveteenust tuleb osutada Türisalu ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike projekteerimise ja ehitamise üle. Täpsemalt saab hanketingimuste kohta lugeda Riigihangete registrist.