Laulasmaa ÜVK ehitushanke võitjaga sõlmiti leping

Laulasmaa ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitaja on selgunud. 22.08.2019 sõlmiti leping riigihanke “Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine” võtja TREV-2 GRUPP AS- iga.

Kogu piirkond ja vastavalt ka hange jaotati kolmeks eraldi osaks, et oleks võimalik töid paindlikumalt läbi viia. Pakkumuse esitas üheksa ettevõtet.

Kolme hanke eelarveline kogusumma oli 12 849 748,40 eurot. Kõigile kolmele hankele esitas eelarvest odavama pakkumuse TREV-2 GRUPP AS  summas 12 347 703,22 eurot.