Teade 23.09.2019

Lohusalus on veeavarii ja Mäe tänava piirkonnas on vesivarustus häiritud. Probleemiga tegeletakse.   Vabandame ebamugavuste pärast. AS Lahevesi

Teade 23.09.2019 kommenteerimine on välja lülitatud

Teade 18.09.2019

Lohusalu külas alustati veetrassi osalist rekonstrueerimist. Tööde teostamise tarbeks võetakse hüdrandist vett ning sellel ajal võib vesivarustus olla lühiajaliselt häiritud.   Vabandame ebamugavuste pärast. AS Lahevesi

Teade 18.09.2019 kommenteerimine on välja lülitatud

Hanke „Inseneri- ja omanikujärelevalveteenus projektile Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine“ võitjaga on sõlmitud kaks lepingut

Vastavalt hanke „Inseneri- ja omanikujärelevalveteenus projektile Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine“ võitjaga TALLINNA LINNAEHITUSE AKTSIASELTS on 06.09.19 sõlmitud kaks lepingut: -Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamise järelevalve -Reoveepuhasti projekteerimise ja ehitamise järelevalve

Hanke „Inseneri- ja omanikujärelevalveteenus projektile Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine“ võitjaga on sõlmitud kaks lepingut kommenteerimine on välja lülitatud

Rohkem teateid pole

Pole rohkem lehti laadimiseks