Hanke „Inseneri- ja omanikujärelevalveteenus projektile Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine“ võitjaga on sõlmitud kaks lepingut

Vastavalt hanke „Inseneri- ja omanikujärelevalveteenus projektile Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine“ võitjaga TALLINNA LINNAEHITUSE AKTSIASELTS on 06.09.19 sõlmitud kaks lepingut:

-Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamise järelevalve

-Reoveepuhasti projekteerimise ja ehitamise järelevalve