Hanke “Padise küla vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine” avalikustamine

27.08.2020 avaldati riigihangete registris hange”Padise küla vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine” (viitenumber:  226651). Pakkumuste esitamine: 9.09.2020 13:00. Täpsemalt saab hanketingimuste kohta lugeda Riigihangete registrist.