Padise küla vee- ja kanalisatsiooni ning Harju-Risti kanalisatsioonitorustike projekteerimine

Padise küla vee- ja kanalisatsiooni ning Harju-Risti kanalisatsioonitorustike projekteerimishanke võitis Eesti Veeprojekt OÜ.

Leping projekteerimistööde teostamiseks on sõlmitud 21.09.2020. Projekteerimistööde lõpptähtaeg on 24.03.2021.