Veekvaliteedi häiringutest AÜ Luule teeninduspiirkonnas

Seoses ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustike ehitamisega Laulasmaal on olnud mitmeid avariilisi veekatkestusi AÜ Luule piirkonnas, mille tulemusena on vee kvaliteet olnud häiritud. Vee kvaliteedi häired (roostene vesi) on tingitud veesurve kõikumistest ning hüdraulilistest löökidest torustikus mille tulemusena satub vette torustiku seinale sadestunud raud/rooste. Lisaks võimendab vee kvaliteedi häiringuid olemasolevad amortiseerunud torustikud: torustikud on malmist/rauast ning üle 40 aasta vanad.

Avariide puhuks oleme teinud AÜ Luule piirkonna pumpla, Kirja tee 2, hoonest väljavõtte joogivee saamiseks – võite seda julgelt kasutada.

Peale avariid on tehtud Kirja tänaval asuvale peatorustikule läbipesu, kahjuks harutorustikele seda teha ei saa, kuna need asuvad eramaadel ja puuduvad ka läbipesu võimaldavad väljavõtted. Vee kvaliteet taastub, kui lasta veel joosta.

Ehitustööd kestavad AÜ Luule piirkonas veel 2-3 kuud (olenevalt kuidas ehitustööd sujuvad) ning siis alustatakse ümberühenduste tegemisega.

 

Teie mõistvale suhtumisele lootma jäädes

 

AS Lahevesi