Teade 04.12.2020

Klooga alevikus madalsurve piirkonnas on avariitööd.