Harju-Risti ja Padise torustike ehitus

Riigihanke tulemusena hakkab Harju-Risti kanalisatsioonitrasse ja Padise vee- ja kanalisatsioonitrasse ehitama Watercom OÜ.

Leping tööde teostamiseks on sõlmitud 02.07.2021.