Uued veeteenuste hinnad alates 01.03.2022

Alates 01. märtsist 2022 jõustuvad konkurentsiameti 27.01.2022 otsusega nr 9-3/2022-004 kooskõlastatud AS Lahevesi veeteenuste hinnad.  Võrreldes kehtivate tasudega on hinnatõus sõltuvalt piirkonnast ja sellest, kas tegemist on juriidilise või füüsilise isikuga 3,8- 8,7%.  Hinnad alates 01.03.2022 koos käibemaksuga Paldiski linn tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele 1,49 €/ m3tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele 1,87 €/ m3tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele 2,54 €/…

Uued veeteenuste hinnad alates 01.03.2022 kommenteerimine on välja lülitatud

Padise küla elamute ja hoonete veetorustike ümberhindamine uuele veetrassile

Watercom OÜ alustab Padisel veetorustike ümberühendamise töödega 10.01.2022.a, tööd plaanime lõpetada 20.01.2022.a. Seoses ümberühendamistega toimub sellel perioodil Padise külas lühiajalisi (ca 15-20 min)  üldiseid veekatkestusi (katkestused ei puuduta juba ümberühendatud kliente). Iga konkreetse elamu või hoone ümberühendamise puhul veekatkestuse aeg eeldatavalt 1-2 tundi ning sellest informeerime 1-2 päeva ette. Seoses vee sulgemistega/avamistega võib esineda joogivees kvaliteedi häiringuid. Vabandame ebamugavuste pärast. Ehitajad Watercom OÜ 5065305

Padise küla elamute ja hoonete veetorustike ümberhindamine uuele veetrassile kommenteerimine on välja lülitatud

Rohkem teateid pole

Pole rohkem lehti laadimiseks