Lahevesi on sõlminud ehituslepingud Vasalemma reoveepuhasti projekteerimiseks ja ehitamiseks ning lepingu Vasalemma vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks

Riigihanke tulemusena hakkab Vasalemma reoveepuhastit projekteerima ja ehitama RVT Ehitus OÜ. Leping tööde teostamiseks on sõlmitud 23.11.2022. Tööde lõpptähtaeg on 16.05.2024.

Vasalemma vee- ja kanalisatsioonitorustikku hakkab ehitama Watercom OÜ. Leping tööde teostamiseks on sõlmitud 24.11.2022. Tööde lõpptähtaeg on 16.05.2024.

Vasalemma veemajandusprojekti II etapi järelevalvet asub teostama  AS Infragate Eesti. Leping on sõlmitud 23.11.2022.