Vasalemma ÜVK ehitustööde ajagraafik

Vasalemma ÜVK ehitustööde ajagraafik (info on esialgne ja võib muutuda):

Jaama tänava torustike ehitustööd05-11.juuni
Aedlinna haljasala torustike ehitustööd15-28.mai
Lootuse tänava torustike ehitustööd22.mai-13.august
Pärna tänava torustike ehitustööd07.august-17.september
Kesk tänava torustike ehitustööd26.juuni-06.august
Jaani tänava torustike ehitustööd29.mai-25.juuni
Kivi tänava torustike ehitustööd22-28.mai
12-25.juuni
18-24.september