Mõistlik veetarbimine tagab tõrgeteta veevarustuse

Head Lääne-Harju püsi- ja suveelanikud!

Kuumad ilmad on kaasa toonud hüppeliselt suurenenud veekasutuse, mille peamine põhjus on kastmine ja ka basseinide täitmine. See võib viia olukorrani (ja nädalavahetusel Keila-Joa kandis see nii ka läks), kus vee tarbimine ületab vee ammutamise võimekuse. Selle tagajärjed on väga nõrk veesurve või sootuks veetöötlusjaama välja lülitumine. Et tagada veevarustus kõigile elanikele, siis palume teid tarbida vett mõistlikult ning mitte kasutada veevõrgu vett kastmiseks ja basseinide täitmiseks. Eriti palume pöörata tähelepanu aegadele, mil kindlasti tuleks vältida kastmisvee võtmist ühisveevärgist –  7:00-10:00 ja 18:00-23:00 ehk ajad, mil veetarbimine on meil kõige suurem. Ühisveevärgivesi peab ennekõike tagama meie kõigi põhivajaduse puhta joogiveena! Samaaegselt tegeleb Lahevesi AS veetootmise võimekuse ning süvaveepumpade tootluse suurendamisega.

Suur aitäh kõigile teile, kes te olete ses erakordses olukorras olnud mõistvad ja teistega arvestavad! Lähipäevade ilmaolud olulist leevendust ei too, mistõttu võib veetarbimine jõuda kriitilise piirini, kuid kui kõik elanikud seda mõistlikult kasutavad, siis suudame koos selle aja üle elada ning ennetada veenappust, mis nii mõneski Eesti paigas juba käes on.

Ennetavalt tasub mõelda ka sellele, kuidas kastmiseks ära kasutada tulevast vihmavett (kunagi see kindlasti tuleb!), hankides nt vastavad mahutid selle kogumiseks.