Vasalemma ühisveevärgiga liitumine

Hea Vasalemma elanik!

Anname teada, et Vasalemma ühisveevärgiga liitumiseks vajalikud tööd Kivi, Jaani, Kesk, Pärna ja Lootuse tänaval vastavalt lisatud joonisele https://www.lahevesi.ee/wp-content/uploads/2022/04/Vasalemma-II-etapp-VK-0_Ulevaateplaan-UUS.pdf  on teostatud. Torustikud antakse ekspluatatsiooni 2023. aasta detsembri kuu jooksul.

Puhta joogivee saamiseks ja reovee kanaliseerimiseks ootame teid kõiki nüüd piirkonna ühisveevärgiga liituma.

Kuidas seda teha?

Mine veebilehele https://www.lahevesi.ee/veeteenused/liitumine/ ja täida seal olev liitumisvorm. Peale selle ära saatmist väljastab Lahevesi AS liitumistingimusted. Ka kõik edasised sammud on veebilehel kirjas! Juhime tähelepanu, et vastupidiselt levinud väärinfole ei võta Lahevesi AS liitumise eest mingit tasu! 

Vasalemma alevikus Tihase, Ööbiku, Kadaka, Kivi, Võsa ja Lepiku tänaval piirkonna ÜVK tööd on samuti lõpetatud, ka siin on võimalik esitada taotlus liitumiseks.

Vasalemma ühisveevärgi rajamise investeering oli kohalike elanike soovi ja heaolu arvestades tehtud otsus. Nüüd on see valmis ja ootame teid loodud puhta joogivee ja kanalisatsiooni võimalusi kasutama!

Lisainfo telefonil 639 1400 või 5858 8008