Informatsioon seoses Lehola, Lohusalu ja Harju-Risti ÜVK projektidega

Lohusalu reoveekogumisala veevarustuse ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise ning rajamise I etapp. Projekt on I etapp kogu Lohusalu reoveekogumisala (koormus 750 inimekvivalenti) ühiskanalisatsiooniga varustamise kavast. Kogu veemajandusprojekti üldiseks eesmärgiks on tagada nõrgalt kaitstud põhjaveega alal asuval reoveekogumisalal asuvatele elanikele kvaliteedinõuetele vastava joogivee ning tekkiva reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine ning ÜVK võrgu laiendamine selliselt, et kõigil reoveekogumisalal asuvatel hoonestatud kinnistutel oleks võimalus liituda ÜVK süsteemiga. Lehola…

Informatsioon seoses Lehola, Lohusalu ja Harju-Risti ÜVK projektidega kommenteerimine on välja lülitatud

Teade 14.03.2024

Seoses Klooga Kooli kinnistul (Klooga, Aedlinne tee 5) asuva veetorustiku rekonstrueerimisega, toimub teisipäeval, 19.03.2024 kell 9.00-16.00 vee katkestus. Vee katkestus puudutab Aedlinna tee 5 ja 3 ning Metsa tn piirkonna kliente. Töid teostab AS Viimsi Keevitus. Vabandame ebamugavuste pärast. AS Lahevesi

Teade 14.03.2024 kommenteerimine on välja lülitatud

Teade 19.02

Homme, 20. veebruaril ajavahemikul kell 09:45 - 13:45 on Harju-Ristil veevarustuse häired seoses Elektrilevi poolt teostatavate plaaniliste hooldustöödega.

Teade 19.02 kommenteerimine on välja lülitatud

Rohkem teateid pole

Pole rohkem lehti laadimiseks