Veetorude ja mõõdikute külmumist aitab ära hoida soe ruum ja soojustus

Veetorude külmumist aitab ära hoida nende soojustamine!

Viimaste nädalate külmad on avaldanud mõju elu- ja ühiskondlike hoonete veevarustusele. Külmumise tagajärjel on mitmete hoonete veevarustuses olnud katkestusi ning purunenud on veemõõtjad ning torustikud. Tuletame meelde, et veemõõdusõlme ruumi temperatuur peab olema vähemalt 4 kraadi, et vältida veemõõdiku kahjustumist külma tõttu.

Kortermajades asuvad hoonete veesisend ja mõõdusõlm enamjaolt keldrites. Seega tuleb veenduda, et keldri aknad oleksid kinni, ruum piisavalt soe. Näiteid, kus keldri aken on olnud lahti ning suur külm on sealsed torud ära jäätanud, meie vallas jagub. Näiteks oli selline olukord hiljuti Rummul, kus lahtise akna tõttu külmus majas lõhki veemõõtja ning keldris asuvad veetorud olid jääs. Kui elanikud sulgesid akna ja kütsid keldriruumi, vahetas Lahevesi AS välja sealse veemõõtja. Kui mõnel korteril ei ole veevarustus taastunud, siis tuleb pöörduda korteriühistu poole.

Sarnane näide on ka Karjakülast, kus kütteta olid nii kelder kui tühjalt seisev esimese korruse korter. Suuremate veekahjustuste ärahoidmiseks torustiku sulamisel on hoone maakraan suletud. Sellises olukorras ehk kütteta ruumides on vee avamine või taastamine välistatud. Peale kütte ja soojuse taastamist on vajalik veetorustiku remont. Tühjade korterite omanikud peavad hoolitsema selle eest, et ka tühjas korteris oleks miinimumtemperatuur tagatud.

Kuidas ennetada veetorude külmumist?

Torustike külmumisohu vältimiseks tuleb torud soojustada ning paigaldada torukütte kaablid. Samuti tuleks jälgida veemõõdusõlme ja tühjalt seisvate korterite temperatuuri.

Mida teha, kui veetorud on külmunud?

Kui kortermaja veetorud on külmunud ja veevarustus katkenud tuleb esmalt pöörduda korteriühistu poole. KÜ esmane ülesanne on tagada hoone tehnosüsteemide korrashoid. Juhime tähelepanu, et torude sulatamisel tuleb olla ettevaatlik, ning jälgida tööohusreegleid ning esmaseid ohutustehnika eeskirju. Iseseisvalt, ilma vastavat pädevust omamata on elektriühenduste teostamine ja seadmete paigaldamine lubamatu. Seda peab korraldama KÜ. Samas on suure tõenäosusega jäätunud veetorud jää paisumise tagajärjel kahjustunud ja lekkelised ning vajavad remonti. Kõige kindlam on pöörduda abi saamiseks vastavate ettevõtete poole kes tegelevad hoonete siseste sanitaartehniliste töödega ning veetorude sulatamisega.

Kuhu pöörduda, kui veetorud on külmunud?

Alustuseks korteriühistu juhatuse poole, kes siis korraldab vastavalt kas torude õige ülessoojendamise või võtab ühendust torutöid tegevate ettevõtetega, et olukord lahendada.

Juuresolevad fotod on tehtud kortermajades Rummul ja Karjakülas.