Lahevesi AS on 2008. aastal asutatud Lääne-Harju valla ettevõte, mis korraldab Lääne-Harju vallas ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuste pakkumist. Vallaga sõlmitud halduslepingute alusel haldab Lääne-Harju valla omandis olevat kinnisvara, korraldab Lääne-Harju valla kalmistute tegevust ning teostab valla avaliku ruumi korrashoiutöid.

Lahevesi AS osutab veeteenust Lääne-Harju vallas Paldiski linnas, Laulasmaal Meremõisa külas, Vasalemma alevikus, Rummu alevikus, Klooga alevikus, Lohusalu külas, Ämari alevikus, Lehola külas, Padise külas, Harju-Risti külas, Karjaküla alevikus ning Türisalu külas, mis asub Harku valla territooriumil.

Ettevõte haldab:

0
Puurkaevu
0
Veetöötlusjaama
0
Reoveepuhastit