Alates 01.01.2012 haldab AS Lahevesi  Keila vallale kuuluvaid kinnisvaraobjekte, teostab Keila vallale kuuluva välisvalgustuse hooldus- ja remonditöid ning Keial valla avalikult kasutatavate teede puhastus ja korrastustöid.