AS Lahevesi hooldab Lääne–Harju valla avaliku ruumi haljasalasid, teostab ohtlike puude langetamist ja võsa lõikamist ning avaliku ruumi heakorratöid.

Haljastusteenused

AS Lahevesi hooldab Lääne-Harju valla haljasalasid, teostab ohtlike puude langetamist, võsa lõikamist, muru niitmist ja trimmerdamist.

Teede hooldus

Teostame valla kergliiklusteede ja kõnniteede hooldust.

Valla teehooldust korraldab Lääne–Harju vallavalitsus ja teedespetsialist Mart Arrak
mart.arrak@laaneharju.ee
6776920
5174893

Kinnisvara hAldus

Teostame valla allasutuste kinnisvara hooldust ja remonttöid.

Kinnisvara korrashoiu eest vastutab Jüri Karisma, kes seisab hea selle eest, et vallale kuuluvad sotsiaalkorterid, haridusasutused, välisvalgustus toimiksid ja korraldab haljastusteenustega seotud tööde organiseerimisega.