AS Lahevesi hooldab Lääne–Harju valla avaliku ruumi haljasalasid, teostab ohtlike puude langetamist ja võsa lõikamist ning avaliku ruumi heakorratöid.

Haljastusteenused

AS Lahevesi hooldab Lääne-Harju valla haljasalasid, teostab ohtlike puude langetamist, võsa lõikamist, muru niitmist ja trimmerdamist.

Teede hooldus

Teostame valla kergliiklusteede ja kõnniteede hooldust.

Valla teehooldust korraldab Lääne-Harju valla haldusosakonna nõunik Kristjan Moisto

677 6920; 524 6736

 kristjan.moisto@laaneharju.ee 

Kinnisvara hAldus

Teostame valla allasutuste kinnisvara hooldust ja remonttöid.

Valla tänavavalgustusega tegeleb: haldusosakonna nõunik Meelis Randmäe 

       677 6326; 5666 8487 

meelis.randmae@laaneharju.ee