Kinnistusiseste tööde kontrollikava juhul kui vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks vajalikud tööd on teostatud ilma AS Lahevesi poolse ülevaatuseta:

  • Väliskanalisatsiooni torustiku videouuring. Kontrollitakse ühenduste kvaliteeti, vajumisi, lekkeid.
  • Vee- ja kanalisatsioonitor stiku asukoha ning sügavuse määramine;
  • Veetorustiku survestamine;
  • Veetoru taastamine juhul kui on vaja toru uuringuteks läbi lõigata, taastamine elektrikeevis liidetega (vajadus täpsustatakse enne töödega alustamist).

Kõikide eelpool nimetatud tegevuste juures peab viibima AS Lahevesi esindaja. Kinnistusiseste torustike kohta peab esitama geodeedi poolt koostatud teostusjoonised (MTM määrus 14.04.2016 nr 34), mille vaatab üle AS Lahevesi.


Selgitus:
Eeltoodud tööde aluseks on liitumiseks väljastatud Tehnilistes tingimustes toodud punkt Ehituseaegsed tingimused nõuete eiramine. Kanalisatsiooni torustiku läbivaatusel on tõenäoliselt vajalik toru läbipesu survepesuga (ilma selleta ei ole võimalik teostada kaameravaatlust ja määrata torustiku kallet). Veetoru asukoha ja sügavuse määramiseks on vaja sisestada torusse vastav desinfitseeritud sond. Sondi asukoha ja sügavuse määramisega tuvastatakse toru asukoht ja paigaldamise  sügavus. Sondi sisestamine ei ole võimalik läbi järskude toru nurkade. Juhul kui on olemas mõni segav nurk, siis on vajalik toru lahti kaevamine, sisselõigete tegemine ja uuesti koostamine elektrikeevismuhviga. Vastavaid töid teostab pädevust omav ettevõte, näiteks:

Watercom OÜ www.watercom.eu või Lokaator OÜ www.lokaator.ee