Taotlus ühisveevärgi ja/või ühiskanalisatsiooniga liitumiseks ja liitumise tehniliste tingimuste saamiseks (elamud)

    Kõik väljad on kohustuslikud täita.
    Tehniliste tingimuste taotleja

    Andmed liituva kinnistu kohta