Hoonete lammutamine Kalda pst 8 Klooga alevik Riigihangete registris on 17.08.2021 avaldatud hange ”Hoonete lammutamine Kalda pst 8 Klooga alevik„ (viitenumber  240008). Pakkumuste esitamine 10.09.2021 15:00. Täpsemalt saab lugeda Riigihangete registrist.
Paldiski linna ÜVK laienduse I etapi projekteerimine Riigihangete registris avaldati  23.02.2021 15:00 hange ”Paldiski linna ÜVK laienduse I etapi projekteerimine” (viitenumber 233289). Pakkumuste esitamine: 12.03.2021 12:00. Täpsemalt saab hanketingimuste kohta lugeda Riigihangete registrist.
Vana reoveepuhasti hoonete lammutamine Paldiski linn Jaama 11 Riigihangete registris avaldati  22.10.2020 15:00 hange”Vana reoveepuhasti hoonete lammutamine Paldiski linn Jaama 11″ (viitenumber 228860). Pakkumuste esitamine: 11.11.2020 13:00. Täpsemalt saab hanketingimuste kohta lugeda Riigihangete registrist.
Padise küla reoveepuhasti rekonstrueerimine Riigihangete registris avaldati  16.10.2020 10:00 hange”Padise küla reoveepuhasti rekonstrueerimine” (viitenumber 226788). Pakkumuste esitamine: 12.11.2020 14:00. Täpsemalt saab hanketingimuste kohta lugeda Riigihangete registrist.
Harju-Risti küla reoveepuhasti rekonstrueerimine Riigihangete registris avaldati 16.10.2020 10:00 hange “Harju-Risti küla reoveepuhasti rekonstrueerimine” (viitenumber 226870). Pakkumuste esitamine: 12.11.2020 14:00. Täpsemalt saab hanketingimuste kohta lugeda Riigihangete registrist.
Padise küla vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine 27.08.2020 avaldati riigihangete registris hange”Padise küla vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine” (viitenumber:  226651). Pakkumuste esitamine: 9.09.2020 13:00. Täpsemalt saab hanketingimuste kohta lugeda Riigihangete registrist.
Harju-Risti kanalisatsioonitorustike projekteerimine 27.08.2020 avaldati riigihangete registris hange”Harju-Risti kanalisatsioonitorustike projekteerimine”(viitenumber: 226742). Pakkumuste esitamine: 9.09.2020 13:00. Täpsemalt saab hanketingimuste kohta lugeda Riigihangete registrist.
Lohusalu veetoru rekonstrueerimine 11.07.2019 avaldati riigihangete registris hange „Lohusalu veetoru rekonstrueerimine“. Veetoru PE De 110 ehitus ja rekonstrueerimine Lohusalu külas, ca 950 m, millest ca 570 m paigaldatakse kinnisel meetodil. Hüdrantide ja veemõõdusõlmede ehitus. Täpsemalt saab hanketingimuste kohta lugeda Riigihangete registrist.
Inseneri- ja omanikujärelevalveteenus projektile Türisalu ÜVK rajamine 11.07.2019 avaldati riigihangete registris hange „Inseneri- ja omanikujärelevalveteenus projektile Türisalu ÜVK rajamine“. Inseneri- ja omanikujärelevalveteenust tuleb osutada Türisalu ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike projekteerimise ja ehitamise üle. Täpsemalt saab hanketingimuste kohta lugeda Riigihangete registrist.

Inseneri- ja omanikujärelevalveteenus projektile Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine

08.07.2019 avaldati riigihangete registris hange „Inseneri- ja omanikujärelevalveteenus projektile Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine“. Kogu tegevus toimub projekti “Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine” raames. Teenuse sisuks on Inseneri- ja omanikujärelevalve teostamine ehitustööde üle. Täpsemalt saab hanketingimuste kohta lugeda Riigihangete registrist.
Türisalu (Keila-Joa) reoveepuhasti laiendamine 03.07.2019 avaldati riigihangete registris hange „Türisalu (Keila-Joa) reoveepuhasti laiendamine“. Hankega projekteeritakse ja ehitatakse uus reoveepuhasti olemasoleva töötava reoveepuhasti kõrvale, reoveepuhasti kinnistule. Olemasolev puhasti jääb samuti tööle. Täpsemalt saab hanketingimuste kohta lugeda Riigihangete registrist.

Türisalu ÜVK rajamine

17.06.2019 avaldati riigihangete registris hange „Türisalu ÜVK rajamine“. Hankega soovitakse projekteerida ja ehitada Harku valla Türisalu ja Lääne-Harju valla Keila-Joa külla vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Täpsemalt saab hanketingimuste kohta lugeda Riigihangete registrist.

Laulasmaa veetöötlusjaama ehitus

12.06.2019 avaldati riigihangete registris hange „Laulasmaa veetöötlusjaama ehitus“. Hange hõlmab kahe puurkaevu ja veetöötlusjaama ehitust Laulasmaa külla Posti teele. Täpsemalt saab hanketingimuste kohta lugeda Riigihangete registrist.

Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine

17.05.2019 avalikustati Riigihangete registris hange Laulasmaa torustike ehitustöödeks, projekti „Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine“ raames. Täpsemalt saab hanketingimuste kohta lugeda Riigihangete registrist.