Lohusalu veetoru rekonstrueerimine.

Lohusalu veetoru rekonstrueerimise ja veetoru pikendamise ja ringistamise algatasid kohalikud kinnisvaraarendajad ja Lahevesi AS.

Kahe lepingu kohaselt rekonstrueeritakse ja rajatakse uut veetoru PE De 110 Lohusalu külas ca 950 m, millest ca 570 m paigaldatakse kinnisel meetodil. Paigaldatakse 4 uut tuletõrjehüdranti ja 2 veemõõdukaevu.

Kogu projekti juhtimise ja hanked korraldas Lahevesi AS. Hangeteks koostati hankedokumendid, mis kooskõlastati kõikide osapooltega.

AS Lahevesi korraldas kokku 2 hanget:

 1. Projekteerimise hange, geodeetiliste uuringute, projekteerimise ja asjaõiguslepingute sõlmimise kohta. Kutse pakkumuste esitamiseks saadeti 6 firmale:

Edukaks pakkujaks osutus Reaalprojekt OÜ, kellega sõlmiti hankeleping 12. veebruaril 2019. a.

 1. Ehitustööde hange. Hange teostati läbi riigihangete e-keskkonna. Hankele esitasid 7 pakkujat oma pakkumused:
  • Soojatehnik OÜ, Reino Lukas, +372 501 9062, soojatehnik@gmail.com;
  • Watercom OÜ
  • MSM OÜ
  • Aktsiaselts Vensen
  • Eesti Horisontaalpuur OÜ
  • Aktsiaselts Terrat
  • AS TREV-2 Grupp

Edukaks pakkujaks osutus Soojatehnik OÜ, kellega sõlmiti hankeleping 30. augustil 2019. a.

Peale selle sõlmis Lahevesi AS teenuslepingu ehitustööde järelevalve teostamiseks firmaga Audium OÜ 17. septembril 2019, järelevalveinsener Kaarin Kõiv, +372 5650 9213, kaarin@audium.ee.

 

Praeguseks on magistraaltoru De 110 paigaldatud ja toimub sõlmede ehitus.

Ehitustööde lepingu lõpptähtpäev on 14. november 2019.