Lohusalu II veekiir 2019

Karjaküla aleviku vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine 2016

Paldiski linna veemajandustaristu arendamine 2016

Karjaküla reoveekogumisalal tekkiva reovee juhtimine Keila linna reoveepuhastile 2015

Türisalu reoveekogumisala veemajandusprojekt 2014

Vasalemma valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt 2013

Keila valla Lehola küla reoveepumplate rekonstrueerimine 2012

Keila valla Lehola küla reoveepuhasti rekonstrueerimine 2012

Harju-Risti joogiveevarustus 2012

Karjaküla, Lehola ja Lohusalu joogiveetootmise rekonstrueerimine 2012

Keila valla Lehola küla reoveepumplate rekonstrueerimine 2011

Paldiski linna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni parendamise projekt 2009


Veemajandusprojektide arendamist ja elluviimist toetab