Head Türisalu piirkonna kliendid!
AS Lahevesi teatab, et alates 01.12.2021 on võimalik kõikidel Türisalu piirkonna klientidel, kes on nõuetekohaselt välja ehitanud kinnistusisesed vee- ja kanalisatsioonivõrgud, alustada teenuste tarbimist. Selleks palume ühendust võtta e-posti teel: meelis@lahevesi.ee või helistada telefonil: 56982721, Meelis Bauman.

Türisalu ÜVK rajamine

Riigihanke viitenumber: 208301

Töövõtulepingute osapooled ja nende kontaktandmed:

Töövõtja OÜ RTS Infraehitus ja AS Vensen

Kristen Veibri – +372 5595 3218, kristen@rtsinfra.eu

Rein-Erik Kaar – rein@rtsinfra.eu

Mihkel Kangust – +372 5354 7578, mihkel@vensen.ee

Riho Sakko – riho@vensen.ee

Järelevalve OÜ Watercom

Sven Miller – projektijuht, +372 501 9147, sven.miller@watercom.eu

Harry Terase – insener, +372 508 8376, harri.terase@hotmail.com

Türisalu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitustööd

Alates 01.06.2020 alustavad AS Vensen ja RTS Infraehitus OÜ Türisalu ja Keila – Joa piirkonnas Türisalu ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni rajamise ehitustöödega. Seoses sellega on piirkonnas liikluspiiranguid tööde perioodil. Piirangute kohta täpsem info laekub vastavalt tööde edenemisele kohalikele elanikele posti teel. Tööde periood on suvi 2020 kuni suvi 2021.

Töödega alustatakse esimeses järjekorras Kosmose teel, Ardi teel, Alpikanni teel ja Lõunatuule teel.

Projekti „Türisalu ÜVK rajamine” kogumaksumus on 7 661 991,15 eurot, millest toetuse omafinantseering moodustab 1 149 298,67 eurot. Projekti tulemusel tagatakse Türisalu reoveekogumisala elanikele võimalus tarbida kvaliteedinõuetele vastavat joogivett. Samuti korraldatakse projektiga reovee kokku kogumine.

Nimetatud projektiga lahendatakse pikka aega Türisalu piirkonna elanikele murekohad seoses joogivee kättesaadavusega ning keskkonnanõuetele vastava ja elanikele mugava kanalisatsiooniteenuse puudumisega. Ühtekuuluvusfondi toetusega rajatakse joogivee- ja kanalisatsioonitorustike trassid liitumiskohtadega.

Kokku ehitatakse Türisalu alal 26km veetrassi, 17km isevoolset kanalisatsioonitrassi, 17km vaakumkanalisatsioonitrassi ja 2 vaakumjaama reovee transpordiks.

Veemajandusprojekti „Türisalu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine” elluviimist toetab Ühtekuuluvusfond.

logo