Hea Vasalemma elanik!

Anname teada, et Vasalemma ühisveevärgiga liitumiseks vajalikud tööd Kivi, Jaani, Kesk, Pärna ja Lootuse tänaval vastavalt lisatud joonisele https://www.lahevesi.ee/wp-content/uploads/2022/04/Vasalemma-II-etapp-VK-0_Ulevaateplaan-UUS.pdf  on teostatud. Torustikud antakse ekspluatatsiooni 2023. aasta detsembri kuu jooksul.

Puhta joogivee saamiseks ja reovee kanaliseerimiseks ootame teid kõiki nüüd piirkonna ühisveevärgiga liituma.

Kuidas seda teha?

Mine veebilehele https://www.lahevesi.ee/veeteenused/liitumine/ ja täida seal olev liitumisvorm. Peale selle ära saatmist väljastab Lahevesi AS liitumistingimusted. Ka kõik edasised sammud on veebilehel kirjas! Juhime tähelepanu, et vastupidiselt levinud väärinfole ei võta Lahevesi AS liitumise eest mingit tasu! 

Vasalemma alevikus Tihase, Ööbiku, Kadaka, Kivi, Võsa ja Lepiku tänaval piirkonna ÜVK tööd on samuti lõpetatud, ka siin on võimalik esitada taotlus liitumiseks.

Vasalemma ühisveevärgi rajamise investeering oli kohalike elanike soovi ja heaolu arvestades tehtud otsus. Nüüd on see valmis ja ootame teid loodud puhta joogivee ja kanalisatsiooni võimalusi kasutama!

Lisainfo telefonil 639 1400 või 5858 8008


Vasalemma ÜVK ehitustööde ajagraafik (info on esialgne ja võib muutuda):

Jaama tänava torustike ehitustööd05-11.juuni
Aedlinna haljasala torustike ehitustööd15-28.mai
Lootuse tänava torustike ehitustööd22.mai-13.august
Pärna tänava torustike ehitustööd07.august-17.september
Kesk tänava torustike ehitustööd26.juuni-06.august
Jaani tänava torustike ehitustööd29.mai-25.juuni
Kivi tänava torustike ehitustööd22-28.mai
12-25.juuni
18-24.september

Alates reedest, 26.05 sulgub Vasalemma alevikus Lootuse tn Haapsalu mnt poolsest otsast. Kaevetööd suunduvad Pärna tn suunas. Nurme tn ristmikuni jõutakse 22.06. Elanikud saavad kodudesse liikuda mõlemalt poolt vastavalt sellele, kus maal kaevetööd parajasti on.


Vasalemma alevikus Tihase, Ööbiku, Kadaka, Kivi, Võsa ja Lepiku tänaval on ÜVK  tööd teostatud. Liitumiseks palume täita siin vastava vorm: https://www.lahevesi.ee/veeteenused/liitumine/ 


Lahevesi on sõlminud ehituslepingud Vasalemma reoveepuhasti projekteerimiseks ja ehitamiseks ning lepingu Vasalemma vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks.

Riigihanke tulemusena hakkab Vasalemma reoveepuhastit projekteerima ja ehitama RVT Ehitus OÜ. Leping tööde teostamiseks on sõlmitud 23.11.2022. Tööde lõpptähtaeg on 16.05.2024.

Vasalemma vee- ja kanalisatsioonitorustikku hakkab ehitama Watercom OÜ. Leping tööde teostamiseks on sõlmitud 24.11.2022. Tööde lõpptähtaeg on 16.05.2024.

Vasalemma veemajandusprojekti II etapi järelevalvet asub teostama  AS Infragate Eesti. Leping on sõlmitud 23.11.2022.


KIK nõukogu otsustas täna, 17.06.2022 koosolekul rahastada Vasalemma Keskkonnaprogrammi esitatud veemajanduse programmi taotlust täies mahus.

Vasalemma ÜVK II etapp on ettevalmistamisel

AS Lahevesi on hetkel koostamas Keskkonna Investeeringute Keskusele uut taotlust Vasalemma ÜVK laiendamiseks (III etapp). Taotlusvooru infoga saab täpsemalt tutvuda siin:  https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/veemajanduse-programm-6

Vasalemma ÜVK II etapis on plaanitud rajada uus Vasalemma reoveepuhasti ning ühiskanalisatsioon ja veevarustus mis läbib Lootuse, Pärna, Kesk ja Jaani tänavaid. Skeemiga saad tutvuda SIIN.


Vasalemma ÜVK I etapp

Hanke “ Vasalemma reoveekogumisala lõunaosa ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine ” võitis Watercom OÜ.

Vasalemma ÜVK I etapis projekteeritakse ja ehitatakse Vasalemma alevikku uus puurkaev-pumpla, rajatakse 25 vee ja kanalisatsiooni liitumispunkti ning avalik veevõtukoht. Samuti projekteeritakse ning ehitatakse uued veetorustikud 505 meetri ulatuses ning olemasolevad veetorustikud rekonstrueeritakse 525 meetri ulatuses. Rajatakse 721 meetrit isevoolset torustikku ja 17 meetrit survekanalisatsioonitorustikku ning üks reoveepumpla.

Tööde teostamine toimub Vasalemma alevikus Tihase, Ööbiku, Kadaka, Kivi, Võsa ja Lepiku tänaval. Tööd teostatakse käesoleva aasta jooksul, tööde planeeritav lõpp on 2022. aasta kolmas kvartal.

Täpsemalt saab lugeda Riigihangete registrist.

Töödega seotud kontaktid:

Ehituse objektijuht: Watercom OÜ, Allan Oviir, allan.oviir@watercom.eu  tel: 5065305

Ehitustööde järelevalve:  AS Infragate Eesti, insener Sven Küün sven.kuun@infragate.ee tel: 5666 7980


Riigihangete registris avaldati  22.10.2021 10:00 hange ”Vasalemma reoveekogumisala lõunaosa ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine” (viitenumber 242241). Pakkumuste esitamine: 08.11.2021 13:00. Täpsemalt saab hanketingimuste kohta lugeda Riigihangete registrist.