UF logo

ÜF TÜRISALU REOVEEKOGUMISALA VEEMAJANDUSPROJEKT

 

Türisalu reoveekogumisala veemajandusprojekti elluviimist teotab Ühtekuuluvusfond

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on rahuldanud AS Lahevesi taotluse Türisalu reoveekogumisala veemajandusprojektile Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks. Projekti kogumaksumus on 3 289 014 eurot, millest abikõlblikud kulud on 2 740 845 eurot. Toetuse summaks on 2 239 776 eurot ning omafinantseering 501 069 eurot.

 

Projekti käigus rekonstrueeritakse kõik Keila-Joa aleviku vee- ja kanalisatsiooni trassid, puurkaev-pumpla, mille juurde rajatakse ka veetöötlus ning reoveepuhasti. Lisaks eelnevale rajatakse ka Keila ja Harku valda ühendavad vee- ja kanalisatsiooni trassid.

Projekti number struktuuritoetuste keskregistris on 2.1.0101.10-0099.