SA-st Keskkonnainvesteeringute Keskus toetuse taotlemine

SA KIK eraisikute ÜVK meetmest toetuse taotlemisel juhime Teie tähelepanu järgnevale: Eraisik peab oma projekti ellu viima 6 kuu jooksul alates KIKi positiivsest rahastusotsusest (töödega ei tohi alustada enne positiivset rahastusotsus). Kuue kuu tähtaja jooksul peab olema torustik ehitatud, teostusjoonis vormistatud ja teenusleping sõlmitud ning teenust peab olema võimalik tarbidaVee ja kanalisatsiooni teenuse tarbimine kinnistul on võimalik peale Laulasmaa veemajandusprojekti valmimist ning tehnorajatistele kasutusloa saamist, eeldatavalt 2021 suvel.

Vältimaks liigset halduskoormust palume Teil tähelepanelikult tutvuda toetuse andmise tingimustega (https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine) ja planeerida oma tegevused lähtuvalt tähtaegadest.