Hanked

Padise küla vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine

27.08.2020 avaldati riigihangete registris hange”Padise küla vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine” (viitenumber:  226651). Pakkumuste esitamine: 9.09.2020 13:00. Täpsemalt saab hanketingimuste kohta lugeda Riigihangete registrist.


Harju-Risti kanalisatsioonitorustike projekteerimine

27.08.2020 avaldati riigihangete registris hange”Harju-Risti kanalisatsioonitorustike projekteerimine”(viitenumber: 226742). Pakkumuste esitamine: 9.09.2020 13:00. Täpsemalt saab hanketingimuste kohta lugeda Riigihangete registrist.


Lohusalu veetoru rekonstrueerimine

11.07.2019 avaldati riigihangete registris hange „Lohusalu veetoru rekonstrueerimine“. Veetoru PE De 110 ehitus ja rekonstrueerimine Lohusalu külas, ca 950 m, millest ca 570 m paigaldatakse kinnisel meetodil. Hüdrantide ja veemõõdusõlmede ehitus. Täpsemalt saab hanketingimuste kohta lugeda Riigihangete registrist.


Inseneri- ja omanikujärelevalveteenus projektile Türisalu ÜVK rajamine

11.07.2019 avaldati riigihangete registris hange „Inseneri- ja omanikujärelevalveteenus projektile Türisalu ÜVK rajamine“. Inseneri- ja omanikujärelevalveteenust tuleb osutada Türisalu ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike projekteerimise ja ehitamise üle. Täpsemalt saab hanketingimuste kohta lugeda Riigihangete registrist.


Inseneri- ja omanikujärelevalveteenus projektile Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine

08.07.2019 avaldati riigihangete registris hange „Inseneri- ja omanikujärelevalveteenus projektile Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine“. Kogu tegevus toimub projekti “Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine” raames. Teenuse sisuks on Inseneri- ja omanikujärelevalve teostamine ehitustööde üle. Täpsemalt saab hanketingimuste kohta lugeda Riigihangete registrist.


Türisalu (Keila-Joa) reoveepuhasti laiendamine

03.07.2019 avaldati riigihangete registris hange „Türisalu (Keila-Joa) reoveepuhasti laiendamine“. Hankega projekteeritakse ja ehitatakse uus reoveepuhasti olemasoleva töötava reoveepuhasti kõrvale, reoveepuhasti kinnistule. Olemasolev puhasti jääb samuti tööle. Täpsemalt saab hanketingimuste kohta lugeda Riigihangete registrist.


Türisalu ÜVK rajamine

17.06.2019 avaldati riigihangete registris hange „Türisalu ÜVK rajamine“. Hankega soovitakse projekteerida ja ehitada Harku valla Türisalu ja Lääne-Harju valla Keila-Joa külla vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Täpsemalt saab hanketingimuste kohta lugeda Riigihangete registrist.


Laulasmaa veetöötlusjaama ehitus

12.06.2019 avaldati riigihangete registris hange „Laulasmaa veetöötlusjaama ehitus“. Hange hõlmab kahe puurkaevu ja veetöötlusjaama ehitust Laulasmaa külla Posti teele. Täpsemalt saab hanketingimuste kohta lugeda Riigihangete registrist.


Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine

17.05.2019 avalikustati Riigihangete registris hange Laulasmaa torustike ehitustöödeks, projekti „Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine“ raames. Täpsemalt saab hanketingimuste kohta lugeda Riigihangete registrist.